Spiselige insekter er fantastiske for dig og planeten!

De Forenede Nationers Fødevare og Landbrugsorganisation FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) har estimeret, at det globale befolkningstal vil nå 9,7 milliarder i 2050. En voksende befolkning betyder, at mennesker, der allerede lever med fødevare ustabilitet, vil blive endnu mere udsatte. Det betyder også, at vi vil være nødsaget til at bruge endnu flere ressourcer for at imødekomme vores efterspørgsel på fødevarer.

Vores fødevareindustri presser allerede grænserne for, hvad vores planet kan klare. I dag får de fleste mennesker i de vestlige lande primært deres protein fra kød – en af de mest miljø- og klima skadende fødevarer.

Bliv veganer? Men det er ikke nødvendigvis den bedste løsning for alles helbred eller for miljøet. Vi har opdaget et alternativ! Et alternativ, der er rigt på protein, vitaminer og mineraler og ikke skader miljøet. En fødevare der giver dig maksimale næringsgoder for en minimal påvirkning på miljøet.

Spiselige insekter er en holdbar løsning til at takle både klimaforandringerne og den globale fødevarekrise. Her er de vigtigste faktorer for, hvorfor vi alle skal begynde at spise insekter for at redde vores planet.

1.  Fårekyllinger kræver 12 gange mindre foder end kvæg til at producere den samme mængde protein

Intuitivt forbruger et insekt mindre end en kylling, en gris eller en ko, da de er mindre! Men interessant nok forbruger insekter faktisk også mindre per enhed kropsmasse end andre husdyr, dette kaldes foderomdannelsesforhold (Feed Conversion Ratio – FCR).

Det betyder, at fårekyllinger er dobbelt så effektive til at omdanne foder til fødevarer som kyllinger, mindst fire gange mere effektive end svin, og en svimlende 12 gange mere effektive end kvæg. En af grundene til dette er, at insekter er koldblodede og ikke kræver foder til at opretholde kropstemperaturen. Fordi insekter har brug for mindre foder, betyder det, at vi har brug for mindre landbrugsjord til at producere insekterne. Dermed overlader vi mere jord til rige økosystemer, hvilket beskytter biodiversiteten.

Denne graf viser den mængde foder, der kræves for at producere 1 kg. protein fra fårekyllinger, kylling og oksekød.

2. Udskiftning af kød med insekter i blot ét familiemåltid sparer nok vand til at fylde 38,8 badekar

Insekter er langt mere vandeffektive end nogen anden proteinkilde. Utroligt nok kræver insekter endda mindre vand end sojabønner og mange andre bælgfrugter og nødder. Moderne landbrug dræner i øjeblikket 70% af alle vores ferskvandsressourcer. Det anslås, at i 2025 forventes 64% af verdens befolkning at leve i vandstressede områder. 

Brug af insekter som ernæringskilde kan reducere den mængde af vand, der er behov for i vores fødevareproduktion, og det hjælper os med at mindske belastningen på biodiversiteten, fødevareproduktionen og andre vitale menneskelige og miljømæssige nødvendigheder. Grafen nedenfor viser den mængde vand, der kræves for at producere 1 kg. mad af fårekyllinger, kyllinger og oksekød:

 

3. Insektproduktion forårsager 100 gange mindre udledning af drivhusgasser end oksekød

Husdyrsopdræt er ansvarlig for 14,5% af den globale udledning af drivhusgasser – det er en større andel end hele transportsektoren. Ud over en lavere udledning drivhusgasser kan insekter også sammenlignes positivt med andre husdyr i udledning af ammoniak (almindeligvis kendt som urin og gødning), hvilket ofte bidrager til miljøforurening såsom nitrifikation og syredannelse i jorden. Her kan du se, hvor meget CO2 produktionen af 1 kg. protein fra insekter, kylling og oksekød udelder:

 

4. Intet madspild       

En anden miljømæssig fordel ved insekter som en alternativ proteinkilde er, at de kan spise næsten alt. Derfor kan de fodres bæredygtigt på økologisk ”sidestrøm”, såsom kompost og økologisk køkkenaffald (f.eks. grøntsags- og frugtskaller og -stængler). Der er et enormt potentiale for insekter, der bidrager til en cirkulær økonomi ved hvert år at omdanne milliarder af tons bioaffald til foder og dermed nye fødevarer.

5. Ingen antibiotika!

Vi pumper enorme mængder af antibiotika og hormoner i vores husdyr for at holde dem sunde og vokse sig fede hurtigt. I USA står produktionen af husdyr for 50% af hele landets brug af antibiotika. Omfanget af den nuværende anvendelse gør, at kødet er usundt til forbrug og risikerer udviklingen af resistente stammer af bakterier.

Spiselige insekter behøver ikke antibiotika eller hormoner af mange grunde. Insekter er evolutionært en meget adskilt art fra mennesker, og derfor er deres sygdomme ofte ikke overførlige til mennesker. Insekters organer er også langt mindre komplekse systemer end menneskers eller husdyrs, hvorfor de ikke lider af sygdomme eller reagere på hormoner på samme måde. De insekter, vi bruger, er certificeret og underlagt strenge regler for sikkerhed og dyrevelfærd, og der anvendes ingen pesticider eller antibiotika.

6. Ingen pesticider! 

Hvert år deponerer vi over 2 millioner tons pesticider over hele Jorden i et forsøg på at kontrollere insekter, uønsket gødning, gnavere og bakterier fra at true vores fødevareforsyninger. Det betyder desværre, at vi hele tiden skader biodiversiteten samt jordbunden og menneskers sundhed.

Traditionelle og økologiske metoder til skadedyrsbekæmpelse i landbruget omfatter anvendelse af visse typer af insekter som afgrødebeskyttere og bevogtning af afgrøder mod uønskede invasive arter. Et eksempel på sådan et landbrugs-venligt insekt er myren. Historisk anvendtes myrer i kinesiske appelsinplantager for at beskytte træerne mod andre uønskede skadedyr. Faktisk er escamoles (myrelarver og -æg) en mexicansk delikatesse på grund af deres smør- og nøddeagtige smag! Insekter kan derfor være mere end blot vores fremtidige fødekilde, men samtidig en løsning på vores pesticide-epidemi.

Tilbage til blog
1 af 3